O PROJEKCIE

Spółka ARS ALTERNATIVA Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej w ramach działania 8.1 Umowa nr UDA-POIG.08.01.00-14-578/10-00 na projekt:

E-strategia – Zarządzanie relacjami handlowymi

Projekt polega na stworzeniu Internetowej Aplikacji, opartej na sztucznej inteligencji, która będzie przygotowywała samodzielnie dla reprezentantów handlowych branży budowlanej w Polsce i Niemczech raporty doradcze dotyczące wyboru i realizacji optymalnej w danej sytuacji strategii sprzedaży produktów dla danego klienta.

Spółka ARS ALTERNATIVA Sp. z o.o. ma siedzibę w Warszawie, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9A/lokal 27, 00-954 Warszawa.